Nadace Rakovina věc veřejná

Nadace Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny se zabývá jako jedna z mála v České republice podporou výzkumu a vývoje v oblasti nádorových nemocí a biomedicíny. Nadace Rakovina věc veřejná plní své poslání již 19 -tým rokem.

Výzkumné projekty, které nadace podporuje, probíhají na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouciv Olomouci. Ústav se stává vyspělou technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Dalšími důležitými aktivitami nadace Rakovina věc veřejná je práce na benefičních projektech, organizace eventů na podporu cílů a poslání nadace, medializace výsledků s cílem zvyšovat edukaci veřejnosti s touto problematikou a rozvíjet téma důležitosti včasné diagnostiky. Nadace pomáhá svou činností také spolufinancovat a uskutečňovat: programy zaměřené na primární nebo sekundární prevenci zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí v populaci.

Pravidelně podporujeme mladé vědce -onkology ve formě stipendií a mzdových fondů pro studenty a odborníky řešící přímo či nepřímo onkologické anebo biomedicínské projekty.


S činností nadace Rakovina věc veřejná i vědeckými projekty, které probíhají na půdě Ústavu molekulární a translační medicíny se můžete seznámit na webových stránkách:

Prolistujte si ukázku z knihy. Presskit pro novináře..
webdesign r3d.cz